Servei de laparoscòpia i endoscòpia mòbil

consultes generals

  • info@laparoendovet.com

Estem disponibles 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l´any. Els imprevistos sorgeixen en qualsevol moment i per aquesta raó Laparo Endo Vet està disponible quan vostè ho necessiti.


    He llegit i accepto l´Avís Legal i la Política de Privacitat.

    Declaro, sota la meva responsabilitat, ser major de 18 anys i responc de manera exclusiva de la veracitat de dita declaració.

    Accepto rebre l´informació que l´entitat consideri oportú enviar-me per correu electrònic o mitjà de comunicació electrònica equivalent (Es possible donar-se de baixa en qualsevol moment.

    Forma part d´un dels centres o serveis veterinaris col·laboradors, suma´t a la mínima invasió